Restaurante Carlos | ELCHE

Menú de la casa nº3

-------------------

ENTRANTS:

——————

A TRIAR:

——————

POSTRES:

—————–

BEGUDES:

—————–

NO ES PERMET EL CONSUM DE MENJAR NI PASTISSOS ALIENS Al *RESTAURAN